Zobrazuji: 1 - 4 z 4 VÝSLEDKŮ
Aktuality

MSK i firmy v regionu závazky dobrovolné dohody dodržely, navzdory pandemii

Dobrá zpráva, která navazuje na velmi složité období pandemie koronaviru.  Naši partneři v dobrovolných dohodách plní to, co slíbili. Dobrovolné dohody s průmyslovými podniky zavazují k aktivitám nad rámec zákona. Je to jedna z cest, jak zmírnit zatížení životního prostředí v regionu. Náš kraj se musí každý den vypořádávat s dopady těžkého průmyslu, dopravy, škodlivin z Polska a lokálních topenišť na kvalitu ovzduší. Zdrojů znečištění je tedy více. S každým z nich se krok za krokem vypořádáme. Podporujeme čistou mobilitu, měníme staré kotle za ekologické, jednáme s našimi severními sousedy. A jsme v úzkém kontaktu s místními velkými podniky. Ty už dnes plní emisní limity i požadavky na nejlepší dostupné technologie, které vycházejí z evropské legislativy. Cením si toho, že se už sedm podniků v dobrovolných dohodách s Moravskoslezským krajem zavázalo k dalším krokům, které situaci v našem regionu zlepšují. Spolu s dalšími opatřeními tato cesta funguje, což vyplývá z hodnocení kvality ovzduší v posledních letech. 

Aktuality

Kotlíkovou dotaci nakonec dostanou všichni úspěšní žadatelé

Stát navýšil příspěvek na výměny neekologických kotlů o dalších zhruba 600 milionů korun.

Moravskoslezský kraj dostane z těchto peněz 181 milionů. Ty pokryjí všech 1564 žádostí třetí kotlíkové výzvy, které byly zatím v zásobníku. Během všech tří kol kotlíkových výzev bylo v našem regionu vyměněno už přes 17 tisíc neekologických kotlů. To z nás dělá jednoznačně nejúspěšnější kraj v čerpání kotlíkových dotací v Česku. Lidé v našem kraji zkrátka pochopili, že i oni mohou právě správným topením ovlivnit stav našeho ovzduší. Vždyť ve třetí výzvě nám během pouhých deseti dnů přišlo deset tisíc žádostí o dotaci. Patnáct set z nich zůstávalo v zásobníku, protože miliarda, kterou máme od státu pro třetí výzvu k dispozici, by všechny žádosti nepokryla. Nyní budeme moci vyhovět všem žadatelům, kteří splnili podmínky dotačního programu.

Aktuality

Proměna území po konci těžby bude postupovat koordinovaně ve spolupráci se státním podnikem Diamo

Memorandum o spolupráci při transformaci území po ukončení těžby podepsali hlavní aktéři nastartování této zásadní proměny.

Na koordinované spolupráci se dohodli Moravskoslezský kraj, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, státní podnik DIAMO a krajská společnost Moravskoslezské Investice a Development (MSID). Cílem spolupráce je k transformaci území přistoupit komplexně a koordinovaně. Zúčastněné strany budou spolupracovat při přípravě konkrétních projektů i při zajišťování finančních prostředků a hledání potenciálních investorů. Po ukončení těžby převzal část majetku OKD na základě usnesení Vlády ČR státní podnik DIAMO. Stává se tak v našem regionu významným hráčem, který může mít na jeho směřování vliv. Proto bylo velmi důležité najít společnou řeč a shodnout se na tom, co se v tomto území bude dít. Jsou zde nejen volné pozemky, ale také areály bývalých dolů, technické budovy a další objekty, které z velké části zmizí. Pro tato uvolněná místa hledáme nový směr a novou atraktivní náplň. Je to velmi složitý proces, proto je nutné postupovat koncepčně a vycházet z toho, co toto území potřebuje a nabízí. Proto jsem rád, že se státní podnik DIAMO zapojil do našich záměrů a naší koncepce POHO2030, která se transformací pohornické krajiny detailně zabývá. Proměna území po ukončení těžby má tuto lokalitu zatraktivnit, posílit ekonomiku regionu, přivést sem nové investory, ale také vrátit krajinu lidem, aby zde mohli jezdit nejen za prací, ale i za odpočinkem a také třeba poznáváním hornické historie či zábavou. Chceme přitom klást důraz na inovativní a zelené technologie.

Aktuality

„Krajská vláda“ vzešlá z podzimních voleb představila koaliční program

Co čeká Moravskoslezský kraj v následujících letech, jakým směrem se bude rozvíjet?

S jakými úkoly a problémy se bude muset vypořádat? Jak je chce nová „krajská vláda“ vzešlá z loňských podzimních voleb řešit? Na dnešním jednání krajského zastupitelstva jsme představili naši VIZI 2030 – koaliční program na volební období 2020 až 2024 s výhledem na další léta. Kdybych ji měl shrnout, tak jde o to, aby se občanům v našem kraji dobře žilo a aby se k nám, do Moravskoslezského kraje rádi vraceli. A věřím, že jsme už v minulosti ukázali, že své vize a sliby plníme. Výsledky krajských voleb ukázaly, že si občané přejí, aby nová „krajská vláda“ v Moravskoslezském kraji fungovala v podobném složení jako v uplynulých čtyřech letech. Po povolebních schůzkách s šéfy stávajících koaličních partnerů, tedy ODS a KDU-ČSL, jsem se coby vítěz voleb rozhodl přizvat k jednání ještě další politickou stranu – ČSSD. Do čtyřkoalice jsme šli hlavně proto, že budoucnost Moravskoslezského kraje vyžaduje silnou podporu krajského zastupitelstva. Čeká nás realizace náročných programů transformace financovaných z fondů Evropské unie, které jsou zaměřeny na rozvoj regionu a jeho přeměnu z uhelné ekonomiky na ekonomiku nových technologií. Transformace kraje bude také zcela nepochybně vyžadovat dobrou komunikaci s vládou a hledání řešení, jak postupovat v útlumu těžby a jak transformovat ocelářství směrem k čistému průmyslu. Zároveň bude nutné vypořádat se s pandemií koronaviru a jejími následky a dělat maximum pro to, abychom nemuseli zastavovat investice, postavili na nohy pandemií oslabenou ekonomiku, zdravotnictví a cestovní ruch a pracovali na dalším rozvoji regionu.