Aktuálně

Studenti si svou budoucí profesi zkusí v reálném provozu. Kraj opět podpoří stáže ve firmách

Na odborné stáže žáků a studentů získají firmy z regionu celkem 5 milionů korun.

Moravskoslezský kraj tímto způsobem propojuje školy a podniky už pátým rokem. Doposud získalo finance na stážisty přes 60 podniků v regionu. Zájem o tuto podporu rok od roku roste, jednotlivé firmy si mohou říct až o 300 tisíc korun. Stáže jsou výhodné pro firmy i pro studenty. Zaměstnavatelé získají za krajské peníze mladou posilu do týmu nebo dokonce potenciálního budoucího zaměstnance. Studenti si pak osvojí dovednosti a načerpají zkušenosti, které by jim třeba i sebelepší výuka ve škole nedala. Tyto stáže navíc zvyšují uplatnitelnost absolventů škol na trhu práce, o dotaci mohou žádat podniky se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje, které mají pro odborné stáže odpovídající zázemí. Prioritou kraje je propojovat studenty a firmy hlavně v technických odvětvích. S nedostatkem kvalifikovaných technicky vzdělaných zaměstnanců se totiž potýkají podniky v celé republice. Podporujeme ale stáže i v ostatních oborech. Reálný provoz si stážisté budou moci vyzkoušet i v zemědělství, potravinářství, oděvnictví, zdravotnictví nebo například překladatelství. Účastnit se budou moci žáci středních odborných škol, studenti vysokých škol a nově také studenti vyšších odborných škol. Z krajských peněz bude možné hradit platy stážistů a mentorů, případně další související drobné náklady projektu.