Aktuálně

Klima se mění. Kraj s tím bude počítat ve svých projektech

Zatravněné střechy, vodní plochy, zastínění nebo třeba zelené fasády.

To jsou některá z řady opatření, které pomohou zmírnit dopady změny klimatu. Schválili jsme adaptační strategii, kterou se budou vybrané krajské projekty řídit. Strategie navrhuje opatření nejen ve městech, ale na celém území regionu. Dostanou ji k dispozici města a obce v kraji i soukromé subjekty. Jako první ze všech krajů v republice jsme si nechali vypracovat adaptační strategii na dopady změny klimatu. Hlavním důvodem je chránit a zlepšovat naše životní prostředí. Chceme přispět k tomu, aby se lépe žilo lidem ve městech, ze kterých se v létě stávají vyprahlá místa, kde se skoro nedá nadechnout. Na změny klimatu je nutné reagovat nejen ve stavitelství, ale i v lesním a vodním hospodářství, v dopravě, cestovním ruchu nebo průmyslu. Prvním konkrétním projektem, který by měl adaptační opatření implementovat a přispět k realizační fázi strategie, je integrovaný projekt LIFE. Koncept projektu jsme na podzim minulého roku předložili Evropské komisi. Ta jej akceptovala a vyzvala nás, abychom teď v březnu předložili plnou žádost. Změna klimatu je jedním z klíčových témat Evropské unie, takže věřím, že podporu získáme. Na projekty vycházející z adaptační strategie bychom z Evropy mohli získat 10 milionů eur. Takže vše běží, jak má.