Aktuálně

I díky evropským penězům je MSK čistější

Uplynulé čtyři roky byly v Moravskoslezském kraji ve znamení intenzivní snahy zlepšit životní prostředí.

Pokračovaly kotlíkové dotace, díky kterým tisíce domácností začaly vytápět ekologickými kotli. Kraj realizoval řadu projektů v oblasti ochrany a péče o přírodu a krajinu, zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, připravil integrovaný program LIFE+ a podnikal další akce, aby region lépe dýchal a byl čistější. Zásadně mu v tom pomohly finanční dotace z Evropské unie. Umíme si ‚sáhnout‘ na evropské peníze. Patříme k významným žadatelům o podporu z evropských finančních zdrojů, v počtu podaných žádostí jsme jedni z nejaktivnějších v Česku. Díky těmto penězům pak můžeme podpořit řadu užitečných projektů ve všech oblastech života. Vedení Moravskoslezského kraje dostalo do regionu vysokou sumu na kotlíkové dotace. Původně jsme na třetí kolo kotlíkových dotací dostali 500 milionů korun, což by pokrylo jen zlomek žádostí. Nakonec přerozdělíme miliardu.