Nepotřebujeme maséry a manažery golfu, nemá kdo vyrábět, bude to dramatické

Čistý vzduch pro Ostravu a celý Moravskoslezský kraj

Je to smutné, ale musím konstatovat, že jako hejtman za hnutí ANO jsem společně s Vámi zdědil ovzduší v Moravskoslezském kraji, kterému žádný z mých předchůdců nevěnoval patřičnou pozornost. Ale slibuji, že to napravíme.

A už jsme vlastně začali. Stanovil jsem oblasti, v nichž pomocí dohod, větších i menších projektů vyčistíme vzduch v našem kraji v příštích letech od stovek tun prachu.

Všichni víme, že největší dopad na životní prostředí generují průmyslové podniky. Ty nejvýznamnější z nich najdete na dalších stranách. U nich začínáme. Kontrolujeme limity a povedeme nesmlouvavá jednání o zásadním snížení emisí pod úroveň současných norem. Dáme vám včas vědět, jak se k jednáním management jednotlivých podniků staví a co jsme s nimi dohodli. Také budeme hledat finance na ekologizaci průmyslu.

Našim společným cílem je čistý vzduch a čisté životní prostředí, zdraví nás a našich dětí nejen u nás v kraji.

Proto jsme společně s ostravským primátorem Tomášem Macurou založili expertní skupinu, která bude iniciovat důležitá jednání a dohlížet na plnění konkrétních úkolů. Na jejím prvním setkání byl ostatně i ministr pro životní prostředí Richard Brabec.

Co konkrétního děláme pro životní prostředí v Moravskoslezském kraji v letošním roce?
  • Zbavíme kraj ekologické zátěže z lagun Ostramo ve Vratimově.
  • Pomocí kotlíkových dotací zajistíme výměnu 8,5 tisíce starých kotlů na tuhá paliva za nízkoemisní zdroje tepla.
  • Přesvědčíme velké podniky, aby nad rámec zákona snížily negativní dopady své činnosti na kvalitu ovzduší v našem kraji.
  • Pomůžeme snížit enormní výskyt jmelí v Moravskoslezském kraji. Finančně přispějeme na ošetření napadených dřevin.
  • Ve spolupráci s odborníky z místní univerzity upřesníme zdroje znečištění ovzduší tak, ať je můžeme opravdu efektivně řešit.

 

Naši společnou vizi ohledně životního prostředí v Moravskoslezském kraji jsme s kolegy rozepsali na odkaze ZDE, kde najde i celou brožuru v on-line verzi.

S Vaší podporou to zvládneme!

Ivo Vondrák