• máme na to být nejlepšími

   
 • NASLOUCHAT DRUHÝM JE PRO MĚ DŮLEŽITÉ

   
 • MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ NENÍ JEN PRŮMYSL

   
 •  
 • INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ NAŠICH DĚTÍ SE NÁM VRÁTÍ

   
 • ŽIJI V OSTRAVĚ

   

Jmenuji se Ivo Vondrák,

jsem hejtmanem Moravskoslezského kraje a zároveň poslancem Parlamentu České republiky, bývalým rektorem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Vítám Vás na svých osobních stránkách. Jsem rodilý Ostravák, patriot, věřím v tento kraj a lidi v něm. Dlouhodobě jsem pracoval v USA a Rakousku a jako profesor jsem přednášel po celém světě. Náš kraj je neopakovatelný ve své poctivosti – u nás se vždy tvrdě dřelo, zdejší lidé jsou přímí a féroví. 

Považuji za nesmírně důležité provázat regionální politiku s tou národní. Jsem přesvědčen o tom, že v tomto selhává náš politický systém a já bych tomu chtěl svou prací na hejtmanství a ve sněmovně pomoci.

celá vize

Kontakt

Regionální poslanecká kancelář

Adresa: Dlouhá 53/6. D, Moravská Ostrava, 702 00
Úřední hodiny: každé pondělí od 15:00 do 17:30

Asistent: Ivana Martáková Blaťáková

E-mail: martakovai@psp.cz

Napište mi své dotazy a já Vám rád odpovím

 

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za účelem zajištění zpětné vazby ke vzkazu předanému prostřednictvím tohoto formuláře a další komunikace, která s tímto souvisí. 

Informace o zpracování osobních údajů

Níže se můžete seznámit s informacemi o rozsahu a způsobu zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s předáním vzkazu prostřednictvím kontaktního formuláře.

Informace o zpracování osobních údajů čl. 13 Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (Nařízení):

Správce osobních údajů: info@ivovondrak.cz

Rozsah poskytovaných osobních údajů: jméno, příjmení, emailová adresa, předaná zpráva.

Účel poskytování osobních údajů: zajištění zpětné vazby ke vzkazu předanému prostřednictvím kontaktního formuláře a další komunikace, která s tímto souvisí Doba zpracování osobních údajů: po dobu splnění účelu, tj. zajištění zpětné vazby ke vzkazu a další komunikace, která s ním souvisí.

Třetí osoby (zpracovatelé), které mohou mít přístup k osobním údajům: Správce pro zajištění zpracování osobních údajů využívá také své asistenty Při zpracování osobních údajů nedochází k profilování na základě automatizovaného zpracování. Osobní údaje nejsou zasílány mimo EU.

Poučení o právech

Poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a můžete jej kdykoliv odvolat zasláním požadavku na email (doplnit). Poskytnutí souhlasu je nicméně podmínkou pro zajištění zpětné vazby k Vámi předanému vzkazu. V případě, že udělený souhlas odvoláte, nebude též možné zajistit zpětnou vazbu k Vašemu vzkazu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

Jako subjekt osobních údajů máte dle čl. 15 a násl. Nařízení právo na přístup k poskytnutým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování. K výkonu těchto práv se můžete kdykoliv obrátit na email info@ivovondrak.cz

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte též právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.